Item #: NA524

Japanese Fabric

Japan
c.1900
51 x 55